Bài tập 39 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 39 tr 52 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{5x+10}{4x-8}.\frac{4-2x}{x+2}\);

b) \(\frac{x^{2}-36}{2x+10}.\frac{3}{6-x}\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  

Câu b:

  

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 32)

  Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung)

  a) \(\dfrac{x+3}{x^2-4}.\dfrac{8-12x+6x^2-x^3}{9x+27}\)

  b) \(\dfrac{6x-3}{5x^2+x}.\dfrac{25x^2+10x+1}{1-8x^3}\)

  c) \(\dfrac{3x^2-x}{x^2-1}.\dfrac{1-x^4}{\left(1-3x\right)^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Giải hộ mình bài này nhé !

  \(\frac{{{x^3}y - x{y^3}}}{{5{x^2} + 5{y^2}}}.\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}y + x{y^2}}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Dương Quá

  Giup minh với

  bởi Dương Quá 24/07/2018

   Thục hien phép tính băng 2 cách : dùng tính chát phân phối của phép nhan với phép công và không dùng tính chất này

  \(\frac{{{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}{{2x + 10}}\left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{2}{{x + 1}} + \frac{1}{{x + 2}}} \right)\)

  Nếu không dung tính chất phân phối của phép nhan với phép công thì mình làm sao vây m.n?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn