Bài tập 38 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 38 tr 52 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{15x}{7y^{3}}.\frac{2y^{2}}{x^{2}}\);

b) \(\frac{4y^{2}}{11x^{4}}.(-\frac{3x^{2}}{8y})\);

c) \(\frac{x^{3}-8}{5x+20}.\frac{x^{2}+4x}{x^{2}+2x+4}\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  

Câu b:

  

Câu c:

  

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala

  Bài 33 (Sách bài tập - trang 33)

  Tính x, y biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) :

  a) \(\left(4a^2-9\right)x=4a+4\) với \(a\ne\pm\dfrac{3}{2}\) và \(\left(3a^3+3\right)y=6a^2+9a\) với \(a\ne-1\)

  b) \(\left(2a^3-2b^3\right)x-3b=3a\) với \(a\ne b\) và \(\left(6a+6b\right)y=\left(a-b\right)^2\) với \(a\ne-b\)

  (Chú ý rằng \(a^2+ab+b^2=a^2+2a.\dfrac{b}{2}+\dfrac{b^2}{4}+\dfrac{3b^2}{4}=\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3b^2}{4}\ge0\)

  Do đó nếu \(a\ne0\) hoặc \(b\ne0\) thì \(a^2+ab+b^2>0\) )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 33)

  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{2x+1954}{x+1}+\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{21-x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{5x-9}{x+1945}-\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{4x-2}{x+1945}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 32)

  Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng ) rồi rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{x+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn