YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 36 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 3 tr 36 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho ba đa thức : x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

 \(\frac{...}{x^{2}- 16}= \frac{x}{x - 4}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: (…)(x – 4) = x(x2 – 16) = x(x - 4)(x + 4) = (x2 + 4x)(x -4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức x(x + 4) hay x2 + 4x.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 36 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON