Tìm số nguyên x để x^2-59/x+8 có giá trị nguyên

bởi Lương Thùy Linh 02/01/2019

Tìm số nguyên x để cá phân thức sau có giá trị nguyên:

a,\frac{x^{2}-59}{x+8}

b,\frac{x+2}{x^{2}+4}

c,\frac{10}{x^{2}+1}

Câu trả lời (1)

  • a. \frac{x^{2}-59}{x+8}=\frac{(x-8)(x+8)+5}{x+8}=x-8+\frac{5}{x+8}
    Để phân thức trên có giá trị nguyên thì x + 8 thuộc Ư(5)
    ⇒ x = -13; x = -9; x = -7 hoặc x = -3

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 02/01/2019
    Like (4) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan