YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 1 tr 36 sách GK Toán 8 Tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

a) \(\frac{5y}{7}= \frac{20xy}{28x}\);                              b) \(\frac{3x(x + 5))}{2(x + 5)}= \frac{3x}{2}\)

c) \(\frac{x + 2}{x - 1}= \frac{(x + 2)(x + 1)}{x^{2} - 1}\);             d) \(\frac{x^{2} - x - 2}{x + 1}= \frac{x^{2}- 3x + 2}{x - 1}\)

e) \(\frac{x^{3}+ 8 }{x^{2}- 2x + 4}= x + 2\);

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\left.\begin{matrix} 5y.28x = 140xy\\ 7.20xy = 140xy \end{matrix}\right\}\) => 5y.28x = 7.20xy

nên 

Câu b:

3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên 

Câu c:

 

Vì (x + 2)(x2 - 1) = (x + 2)(x + 1)(x - 1).

Câu d:

 

Vì (x2 -  x - 2)(x - 1) = x3 -  2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

Câu e:

 

Vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON