Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 22 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

a) \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\);         

b) \(\frac{4-x^{2}}{x-3}+\frac{2x-2x^{2}}{3-x}+\frac{5-4x}{x-3}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\) = \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{2x-2x^{2}}{-(x-1)}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{-x-1}{x-1}+\frac{2-x^{2}}{x-1}=\frac{2x^{2}-x-x-1+2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{x^{2}-2x+1}{x-1}=x-1\)

Câu b:

  

    

     

    

    

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Duy Quang

  1) thực hiện các phép tính sau

  a) 3x - 5/ 7+ 4x+ 5/7

  b) 5xy - 4x/2x^2y^3 + 3xy+ 4y/2x^2y^3

  c) x+1/X-5+x-18/x-5+x+2/x-5

  2)

  a) 2/x+3 + 1/x

  b) x+1/2x-2+(-2x)/x^2-1

  c) y - 12/6y- 36+ 6/ y^2- 6y

  d) 6y/x+3x+3/2x+6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  1, Thực hiện phép tính :

  a, \(\dfrac{2x+4}{10}\) + \(\dfrac{2-x}{15}\)

  b, \(\dfrac{3x}{10}\) + \(\dfrac{2x-1}{15}\) + \(\dfrac{2-x}{20}\)

  c, \(\dfrac{x+1}{2x-2}\) + \(\dfrac{x^2+3}{2-2x^2}\)

  d, \(\dfrac{1-2x}{2x}\) + \(\dfrac{2x}{2x-1}\) + \(\dfrac{1}{2x-4x^2}\)

  e, \(\dfrac{x}{xy-y^2}\) + \(\dfrac{2x-y}{xy-x^2}\)

  f, \(\dfrac{x^2}{x^2-4x}\) + \(\dfrac{6}{6-3x}\) +\(\dfrac{1}{x+2}\)

  g, \(\dfrac{2x^2-10xy}{2xy}\) + \(\dfrac{5y-x}{y}\) + \(\dfrac{x+2y}{x}\)

  h, \(\dfrac{2}{x+y}\) +\(\dfrac{1}{x-y}\) + \(\dfrac{-3x}{x^2-y^2}\)

  i, x+y+ \(\dfrac{x^2+y^2}{x+y}\)

  2, Thực hiện phép tính :

  a, \(\dfrac{2x}{x^2+2xy}\) + \(\dfrac{y}{xy-2y^2}\)+ \(\dfrac{4}{x^2-4y^2}\)

  b, \(\dfrac{1}{x-y}\) + \(\dfrac{3xy}{y^3-x^3}\) + \(\dfrac{x-y}{x^2+xy+y^2}\)

  c, \(\dfrac{2x+y}{2x^2-xy}\) + \(\dfrac{16x}{y^2-4x^2}\) + \(\dfrac{2x-y}{2x^2+xy}\)

  d, \(\dfrac{1}{1-x}\) +\(\dfrac{1}{1+x}\) + \(\dfrac{2}{1+x^2}\) + \(\dfrac{4}{1+x^4}\) + \(\dfrac{8}{1+x^8}\)+ \(\dfrac{16}{1+x^{16}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài 23 (Sách bài tập - trang 29)

  Con tàu du lịch "Sông Hồng" đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 km. Vận tốc của dòng nước là 5km/h. Vận tốc thực của con tầu (tức là vận tốc trong lúc nước yên lặng ) là x km/h

  a) Hãy biểu diễn qua x

  - Thời gian ngược từ Hà Nội đến Việt Trì

  - Thời gian xuôi từ Việt Trì về Hà Nội

  - Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi về tới Hà Nội

  b) Tính thời gian kể từ lúc xuất phát để khi con tầu về đến Hà Nội, biết rằng vận tốc lúc ngược dòng của con tàu là 20km/h

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 22 (Sách bài tập - trang 29)

  Cho hai biểu thức :

  \(A=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{x-5}{x\left(x+5\right)}\)        và               \(B=\dfrac{3}{x+5}\)

  Chứng tỏ rằng \(A=B\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Bài 21 (Sách bài tập - trang 29)

  Làm tính cộng các phân thức :

  a) \(\dfrac{11x+13}{3x-3}+\dfrac{15x+17}{4-4x}\)

  b) \(\dfrac{2x+1}{2x^2-x}+\dfrac{32x^2}{1-4x^2}+\dfrac{1-2x}{2x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+\dfrac{1}{x^2-x}+\dfrac{2x}{1-x^3}\)

  d) \(\dfrac{x^4}{1-x}+x^3+x^2+x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn