Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 22 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

a) \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\);         

b) \(\frac{4-x^{2}}{x-3}+\frac{2x-2x^{2}}{3-x}+\frac{5-4x}{x-3}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\) = \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{2x-2x^{2}}{-(x-1)}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{-x-1}{x-1}+\frac{2-x^{2}}{x-1}=\frac{2x^{2}-x-x-1+2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{x^{2}-2x+1}{x-1}=x-1\)

Câu b:

  

    

     

    

    

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Duy Quang

  1) thực hiện các phép tính sau

  a) 3x - 5/ 7+ 4x+ 5/7

  b) 5xy - 4x/2x^2y^3 + 3xy+ 4y/2x^2y^3

  c) x+1/X-5+x-18/x-5+x+2/x-5

  2)

  a) 2/x+3 + 1/x

  b) x+1/2x-2+(-2x)/x^2-1

  c) y - 12/6y- 36+ 6/ y^2- 6y

  d) 6y/x+3x+3/2x+6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  1, Thực hiện phép tính :

  a, \(\dfrac{2x+4}{10}\) + \(\dfrac{2-x}{15}\)

  b, \(\dfrac{3x}{10}\) + \(\dfrac{2x-1}{15}\) + \(\dfrac{2-x}{20}\)

  c, \(\dfrac{x+1}{2x-2}\) + \(\dfrac{x^2+3}{2-2x^2}\)

  d, \(\dfrac{1-2x}{2x}\) + \(\dfrac{2x}{2x-1}\) + \(\dfrac{1}{2x-4x^2}\)

  e, \(\dfrac{x}{xy-y^2}\) + \(\dfrac{2x-y}{xy-x^2}\)

  f, \(\dfrac{x^2}{x^2-4x}\) + \(\dfrac{6}{6-3x}\) +\(\dfrac{1}{x+2}\)

  g, \(\dfrac{2x^2-10xy}{2xy}\) + \(\dfrac{5y-x}{y}\) + \(\dfrac{x+2y}{x}\)

  h, \(\dfrac{2}{x+y}\) +\(\dfrac{1}{x-y}\) + \(\dfrac{-3x}{x^2-y^2}\)

  i, x+y+ \(\dfrac{x^2+y^2}{x+y}\)

  2, Thực hiện phép tính :

  a, \(\dfrac{2x}{x^2+2xy}\) + \(\dfrac{y}{xy-2y^2}\)+ \(\dfrac{4}{x^2-4y^2}\)

  b, \(\dfrac{1}{x-y}\) + \(\dfrac{3xy}{y^3-x^3}\) + \(\dfrac{x-y}{x^2+xy+y^2}\)

  c, \(\dfrac{2x+y}{2x^2-xy}\) + \(\dfrac{16x}{y^2-4x^2}\) + \(\dfrac{2x-y}{2x^2+xy}\)

  d, \(\dfrac{1}{1-x}\) +\(\dfrac{1}{1+x}\) + \(\dfrac{2}{1+x^2}\) + \(\dfrac{4}{1+x^4}\) + \(\dfrac{8}{1+x^8}\)+ \(\dfrac{16}{1+x^{16}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tìm x ∈ Z sao cho P = \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{x-2}{x^2+2x}\) nhận giá trị nguyên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức sau có cùng mẫu rồi thực hiện phép tính :

  a)\(\dfrac{16+x}{x^2-2x}+\dfrac{18}{2x-x^2}\)

  b)\(\dfrac{2y}{2x^2-xy}+\dfrac{4x}{xy-2x^2}\)

  c)\(\dfrac{4-x^2}{x-3}+\dfrac{2x-2x^2}{3-x}+\dfrac{5-4x}{x-3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Tính:

  a) \(\dfrac{x^2}{\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{y^2}{\left(y-z\right)\left(y-x\right)}+\dfrac{z^2}{\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

  b) \(\dfrac{x^2-yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}+\dfrac{y^2-zx}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}+\dfrac{z^2-xy}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}\)

  c) \(\dfrac{1}{x\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{1}{y\left(y-x\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{1}{z\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

  d) \(\dfrac{1}{x\left(x+1\right)}+\dfrac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+\dfrac{1}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}+...+\dfrac{1}{\left(x+99\right)\left(x+100\right)}\)

  Giúp mình với!!! Mình cần gấp!!! 10 giờ sáng mai cần gấp nha !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Câu 1:

  a,Làm phép tính nhân:(x-2)(x+5)

  b,Phân tích đa thức thành nhân tử:3x+3y+ax-ay

  c;Làm phép tính chia:(x^2+2xy):(x+2y)

  d,Tính x sao cho:(x-2)(x+2)+(x+1)^2-2x^2=0

  Làm hộ mk với

  mk đang cần gấp lắm giúp mk ik mà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  tghuc hien cac phep tinh chu y ve dau

  \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}\)

  \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho a,b>0 và a+b=1

  cm \(a^2\)+\(b^2\) >\(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cộng các phân thức:\(\dfrac{2x}{x^2+2xy}+\dfrac{y}{xy-2y^2}+\dfrac{4}{x^2-4y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  \(\dfrac{1}{x\left(x-1\right)}=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Tính 4x+1/2-3x+2/3

  bởi hoàng duy 30/01/2019

  \(\dfrac{4x+1}{2}\) -\(\dfrac{3x+2}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  \(\dfrac{x+3}{x-2}\) + \(\dfrac{4+x}{2-x}\) = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Tính

  a). \(\dfrac{2x^2-10xy}{2xy}+\dfrac{5y-x}{y}+\dfrac{x+2y}{x}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{2x-2}+\dfrac{x^2+3}{2-2x^2}\)

  c) \(x+y+\dfrac{x^2+y^2}{x+y}\)

  d) \(\dfrac{2x+y}{2x^2-xy}+\dfrac{16x}{y^2-4x^2}+\dfrac{2x-y}{2x^2+xy}\)

  e) \(\dfrac{2x^2-xy}{x-y}+\dfrac{xy+y^2}{y-x}+\dfrac{2y^2-x^2}{x-y}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  giúp mk chiều nay rùi

  a,\(\dfrac{7}{8x^2-18}+\dfrac{1}{2x^2+3x}-\dfrac{1}{4x-6}\)

  b,\(\dfrac{3x^2+5x+14}{x^3+1}+\dfrac{x-1}{x^2-x+1}-\dfrac{4}{x+1}\)

  c,\(\left(x^2-1\right)-\dfrac{x^4-3x^2-4}{x^2+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  a) \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+7}+\dfrac{x-1}{x^2+7}\)
  b) \(\dfrac{x+1}{x-3}-\dfrac{1-x}{x+3}-\dfrac{2x\left(1-x\right)}{9-x^2}\)
  thực hiện phép tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Thực hiện các phép tính sau đây

  A) 2/x+3+1/x

  B) x+1/2x-2+-2x/x^2-1

  C) y-12/6y-36+6/y^2-6y

  D) 6 x/x+3x 3/2x+6

  GIÚP MK BỚI NHÉ,MK ĐANG CẦN GẤP

  THANK YOU VERY MUCH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn