ADMICRO
UREKA

Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 22 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

a) \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\);         

b) \(\frac{4-x^{2}}{x-3}+\frac{2x-2x^{2}}{3-x}+\frac{5-4x}{x-3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\) = \(\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{2x-2x^{2}}{-(x-1)}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{-x-1}{x-1}+\frac{2-x^{2}}{x-1}=\frac{2x^{2}-x-x-1+2-x^{2}}{x-1}\)

\(=\frac{x^{2}-2x+1}{x-1}=x-1\)

Câu b:

  

    

     

    

    

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON