YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 29 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 22 tr 29 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho hai biểu thức:

A =\({1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

B =\({3 \over {x + 5}}\)

Chứng tỏ rằng A = B

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+ Quy đồng mẫu thức các phân thức 

+ Đưa về cộng các phân thức cùng mẫu: \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{B} = \dfrac{{A + C}}{B}\) 

Lời giải chi tiết

A \( = {1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {{x + 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {x \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

\( = {{x + 5 + x + x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {{3x} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {3 \over {x + 5}}\)

Vậy A = B

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 29 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON