YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 24 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc.

Hãy biểu diễn qua x:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

- Thời gian lần thứ 2 mèo đuổi bắt được chuột

- Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là  (giây)

- Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là   (giây)

- Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn:  + 40 + 15 +  (giây)

hay   + 55+  (giây)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hong Van

  tim gia trị nhỏ nhất va lon nhat ;4/(x2+3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị An

  \(\dfrac{2x^2+4x}{x^3-4x}+\dfrac{x^2-4}{x^2+2x}+\dfrac{2}{2-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  \(\dfrac{x}{x-3}\)+\(\dfrac{9-6x}{x^4-3x}\) làm cách ngắn gọn nhất nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Gía trị nhỏ nhất của biểu thức \(\left(x^{2106}+5\right)^3\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  cho a,b la cac so tu nhien khac 0 thoa man a/b=132/143 va BCNN (a,b)=1092.tinh a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  tinh gia tri nho nhat D=x+2√(x-2)+16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tính A=\(1^2\)-\(2^2\)+\(3^2\)-\(4^2\)+...+\(2015^2\)-\(2016^2\)+\(2017^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Tính GTNN của P=\(\frac{12x^2-6x+4}{x^2+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài 23 (Sách bài tập - trang 29)

  Con tàu du lịch "Sông Hồng" đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 km. Vận tốc của dòng nước là 5km/h. Vận tốc thực của con tầu (tức là vận tốc trong lúc nước yên lặng ) là x km/h

  a) Hãy biểu diễn qua x

  - Thời gian ngược từ Hà Nội đến Việt Trì

  - Thời gian xuôi từ Việt Trì về Hà Nội

  - Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi về tới Hà Nội

  b) Tính thời gian kể từ lúc xuất phát để khi con tầu về đến Hà Nội, biết rằng vận tốc lúc ngược dòng của con tàu là 20km/h

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 22 (Sách bài tập - trang 29)

  Cho hai biểu thức :

  \(A=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{x-5}{x\left(x+5\right)}\)        và               \(B=\dfrac{3}{x+5}\)

  Chứng tỏ rằng \(A=B\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Bài 21 (Sách bài tập - trang 29)

  Làm tính cộng các phân thức :

  a) \(\dfrac{11x+13}{3x-3}+\dfrac{15x+17}{4-4x}\)

  b) \(\dfrac{2x+1}{2x^2-x}+\dfrac{32x^2}{1-4x^2}+\dfrac{1-2x}{2x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+\dfrac{1}{x^2-x}+\dfrac{2x}{1-x^3}\)

  d) \(\dfrac{x^4}{1-x}+x^3+x^2+x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Bài 20 (Sách bài tập - trang 29)

  Cộng các phân thức :

  a) \(\dfrac{1}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{1}{\left(y-z\right)\left(z-x\right)}+\dfrac{1}{\left(z-x\right)\left(x-y\right)}\)

  b) \(\dfrac{4}{\left(y-x\right)\left(z-x\right)}+\dfrac{3}{\left(y-x\right)\left(y-z\right)}+\dfrac{3}{\left(y-z\right)\left(x-z\right)}\) 

  c) \(\dfrac{1}{x\left(x-y\right)\left(x-z\right)}+\dfrac{1}{y\left(y-z\right)\left(y-x\right)}+\dfrac{1}{z\left(z-x\right)\left(z-y\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Bài 19 (Sách bài tập - trang 29)

  Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng :

  a) \(\dfrac{4}{x+2}+\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{5x-6}{4-x^2}\)

  b) \(\dfrac{1-3x}{2x}+\dfrac{3x-2}{2x-1}+\dfrac{3x-2}{2x-4x^2}\)

  c) \(\dfrac{1}{x^2+6x+9}+\dfrac{1}{6x-x^2-9}+\dfrac{x}{x^2-9}\)

  d) \(\dfrac{x^2+2}{x^3-1}+\dfrac{2}{x^2+x+1}+\dfrac{1}{1-x}\)

  e) \(\dfrac{x}{x-2y}+\dfrac{x}{x+2y}+\dfrac{4xy}{4y^2-x^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 18 (Sách bài tập - trang 28)

  Cộng các phân thức khác mẫu thức :

  a) \(\dfrac{5}{6x^2y}+\dfrac{7}{12xy^2}+\dfrac{11}{18xy}\)

  b) \(\dfrac{4x+2}{15x^3y}+\dfrac{5y-3}{9x^2y}+\dfrac{x+1}{5xy^3}\)

  c) \(\dfrac{3}{2x}+\dfrac{3x-3}{2x-1}+\dfrac{2x^2+1}{4x^2-2x}\)

  d) \(\dfrac{x^3+2x}{x^3+1}+\dfrac{2x}{x^2-x+1}+\dfrac{1}{x+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Thực hiện phép tính: x/x^2-4 +2/2-x +1/x+2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Tinh

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn 24/07/2018

  bài này có bạn nào ra kết quả là \(\frac{{3\left( {x + 2} \right)}}{{\left( {3x + 2} \right)\left( {3x - 2} \right)}}\) bạn minh nó ra \(\frac{{3\left( {x + 2} \right) + 4}}{{\left( {3x + 2} \right)\left( {3x - 2} \right)}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  \(\begin{array}{l} \frac{1}{{x - 2y}} + \frac{{8{y^2}}}{{4{y^2}x - {x^3}}} + \frac{1}{{x + 2y}}\\ = \frac{{x + 2y + x - 2y}}{{(x - 2y)(x + 2y)}} + \frac{{8{y^2}}}{{x\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}}\\ = \frac{{2\left( {{x^2} - 4{y^2}} \right)}}{{x\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}} = \frac{2}{x} \end{array}\)

  Các bạn xem giúp minh có sai chỗ nào không nhé 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • hà trang

  Giúp minh vs

  bởi hà trang 24/07/2018

    Các bạn oi giai 2 câu này roi minh so kết quả nhé =))

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài nay lam sao vay may bạn, minh không biết mẫu chung là bao nhieu

  \(\frac{{2x}}{{{x^2} + 2xy}} + \frac{y}{{xy - 2{y^2}}} + \frac{4}{{{x^2} - 4{y^2}}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • My Hien

  Công các phân thức

  bởi My Hien 16/09/2017

  Hi! Các ban ơi giúp mình bài này với nhé

  Cộng các phân thức đại số 

  a) \(\,\,\frac{{{x^3}}}{{x + 1}} + \frac{{{x^2}}}{{x - 1}} + \frac{1}{{x + 1}} + \frac{1}{{1 - x}}\)

  b)\(\frac{{\,\,{x^2}{y^2}}}{{{a^2}{b^2}}} + \frac{{\left( {{x^2} - {a^2}} \right)\left( {{y^2} - {a^2}} \right)}}{{{a^2}({a^2} - {b^2})}} + \frac{{\left( {{x^2} - {b^2}} \right)\left( {{y^2} - {b^2}} \right)}}{{{b^2}\left( {{b^2} - {a^2}} \right)}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1