Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 21 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\);                                

b) \(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)

c) \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\) = \(\frac{3x-5+4x+5}{7}=\frac{7x}{7}=x\)

Câu b:

\(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\) = \(\frac{5xy-4y+3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}=\frac{8xy}{2x^{2}y^{3}}=\frac{4}{xy^{2}}\)

Câu c:

 \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\)= \(\frac{x+1+x-18+x+2}{x-5}=\frac{3x-15}{x-5}=\frac{3(x-5)}{x-5}=3\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  câu 1: giải pt

  a) \(x^2+\dfrac{1}{x^2}+y^2+\dfrac{1}{y^2}=4\)

  giải hộ mình gấp nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  câu 1:

  a)tìm GTLN của bt L(x)= \(\dfrac{3x^2+17}{x^2+4}\)

  b)tìm GTNN của bt Q(x)= \(\dfrac{x^2+4}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  \(\dfrac{5x^2+3}{x-2}\)+ \(\dfrac{2-4x^2}{x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  1, Thực hiện phép tính:

  a, \(2xy.3x^2y^3\)

  b, \(x.\left(x^2-2x+5\right)\)

  c, \(\left(3x^2-6x\right):3x\)

  d, \(\left(x^2-2x+1\right):\left(x-1\right)\)

  2, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a, \(5x^2y-10xy^2\)

  b, \(3\left(x+3\right)-x^2+9\)

  c, \(x^2-y^2+xz-yz\)

  3, Cho biểu thức; A=\(\dfrac{x^2}{x^2-4}-\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2}{x+2}\)

  a, Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

  b, Rút gọn biểu thức A

  c, Tìm giá trị của biểu thức A tại x=1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1, Thực hiện phép tính:

  a, \(\dfrac{1-3x}{2}+\dfrac{x+3}{2}\)

  b, \(\dfrac{2\left(x+y\right)\left(x-y\right)}{x}-\dfrac{-2y^2}{x}\)

  c, \(\dfrac{3x+1}{x+y}-\dfrac{2x-3}{x+y}\)

  d, \(\dfrac{xy}{2x-y}-\dfrac{x^2-1}{y-2x}\)

  e, \(\dfrac{4x-1}{3x^2y}-\dfrac{7x-1}{3x^2y}\)

  2, Thực hiện phép tính:

  a, \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{6x}{y}\)

  b, \(\dfrac{2x^2}{y}.3xy^2\)

  c, \(\dfrac{15x}{7y^3}.\dfrac{2y^2}{x^2}\)

  d, \(\dfrac{2x^2}{x-y}.\dfrac{y}{5x^3}\)

  e, \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}\)

  f, \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn