YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 21 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\);                                

b) \(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)

c) \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\) = \(\frac{3x-5+4x+5}{7}=\frac{7x}{7}=x\)

Câu b:

\(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\) = \(\frac{5xy-4y+3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}=\frac{8xy}{2x^{2}y^{3}}=\frac{4}{xy^{2}}\)

Câu c:

 \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\)= \(\frac{x+1+x-18+x+2}{x-5}=\frac{3x-15}{x-5}=\frac{3(x-5)}{x-5}=3\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON