Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 21 tr 46 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\);                                

b) \(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)

c) \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\) = \(\frac{3x-5+4x+5}{7}=\frac{7x}{7}=x\)

Câu b:

\(\frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\) = \(\frac{5xy-4y+3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}=\frac{8xy}{2x^{2}y^{3}}=\frac{4}{xy^{2}}\)

Câu c:

 \(\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\)= \(\frac{x+1+x-18+x+2}{x-5}=\frac{3x-15}{x-5}=\frac{3(x-5)}{x-5}=3\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  câu 1: giải pt

  a) \(x^2+\dfrac{1}{x^2}+y^2+\dfrac{1}{y^2}=4\)

  giải hộ mình gấp nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  câu 1:

  a)tìm GTLN của bt L(x)= \(\dfrac{3x^2+17}{x^2+4}\)

  b)tìm GTNN của bt Q(x)= \(\dfrac{x^2+4}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1)Tìm x,y,z biết : x2+y2+z2+\(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\)=4

  2)Cho \(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=0\)\(\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{y}+\dfrac{c}{z}=2\)

  Tính \(\dfrac{a^2}{x^2}+\dfrac{b^2}{y^2}+\dfrac{c^2}{z^2}\)

  3)Cho \(x=\dfrac{a}{3a+2}\).Rút gọn biểu thức:

  A=\(\dfrac{x+3a}{2-x}+\dfrac{x-3a}{2+x}-\dfrac{2a}{4-x^2}+a\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  \(\dfrac{5x^2+3}{x-2}\)+ \(\dfrac{2-4x^2}{x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{3x-5}{7}\)+\(\dfrac{4x+5}{7}\) b) \(\dfrac{5xy-4y}{2x^2y^3}\)+\(\dfrac{3xy+4y}{2x^2y^3}\) c) \(\dfrac{x+1}{x-5}\)+\(\dfrac{x-18}{x-5}\)+\(\dfrac{x+2}{x-5}\)

  Câu 2: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{2}{x+3}\)+\(\dfrac{1}{x}\) b) \(\dfrac{x+1}{2x-2}\)+\(\dfrac{-2x}{x^2-1}\)

  c) \(\dfrac{y-12}{6y-36}\)+\(\dfrac{6}{y^2-6y}\) d) \(\dfrac{6x}{x+3x}\)

  Câu 3: Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi thực hiện phép cộng phân thức:

  a) \(\dfrac{16+x}{x^2-2x}\)+\(\dfrac{18}{2x-x^2}\) b) \(\dfrac{2y}{2x^2-xy}\)+\(\dfrac{4x}{xy-2x^2}\)

  c) \(\dfrac{4-x^2}{x-3}\)+\(\dfrac{2x-2x^2}{3-x}\)+\(\dfrac{5-4x}{x-3}\)

  Câu 4: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{5}{2x^2y}\)+\(\dfrac{3}{5xy^2}\)+\(\dfrac{x}{y^3}\) b) \(\dfrac{x+1}{2x+6}\)+\(\dfrac{2x+3}{x\left(x+3\right)}\)

  c) \(\dfrac{3x+5}{x^2-5x}+\dfrac{25-x}{25-5x}\) d) \(x^2+\dfrac{x^4+1}{1-x^2}+1\)

  e) \(\dfrac{4x^2-3x+17}{x^3-1}+\dfrac{2x-1}{x^2+x+1}+\dfrac{6}{1-x}\)

  Câu 5: Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600 m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x ( m3/ ngày).

  a) Hãy biểu diễn:

  - Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên.

  - Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

  - Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

  b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 m3/ ngày.

  Câu 6: Đố. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

  \(\dfrac{x^2}{5x-25}+\dfrac{2\left(x-5\right)}{x}+\dfrac{50+5x}{x\left(x+5\right)}\)

  tại x = -4

  Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. đố em biết đó là ngày gì?

  hihiCác bạn giúp mình mới.có một điều bất ngờ dành tặngthanghoaok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho a>b>0 và 3a2 + 3b2=10ab

  Tính giá trị biểu thức

  P= b-a / b+a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  \(\dfrac{x}{x-y}-\dfrac{1}{x-y}-\dfrac{1-y}{y-x}\)
  cong tru phan thuc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Giúp em với ạ ! ^^

  Câu 1:

  \(\dfrac{1}{x^2+5x+6}+\dfrac{1}{x^2+3x+2}\)

  Câu 2:

  Rút gọn phân thức:

  A=\(\dfrac{x^2+3xy+2y^2}{x^3+2x^2y-xy^2-2y^3}\)

  Cảm ơn ạ! ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  1, Thực hiện phép tính:

  a, \(2xy.3x^2y^3\)

  b, \(x.\left(x^2-2x+5\right)\)

  c, \(\left(3x^2-6x\right):3x\)

  d, \(\left(x^2-2x+1\right):\left(x-1\right)\)

  2, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a, \(5x^2y-10xy^2\)

  b, \(3\left(x+3\right)-x^2+9\)

  c, \(x^2-y^2+xz-yz\)

  3, Cho biểu thức; A=\(\dfrac{x^2}{x^2-4}-\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2}{x+2}\)

  a, Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

  b, Rút gọn biểu thức A

  c, Tìm giá trị của biểu thức A tại x=1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Một học sinh khi thực hiện phép cộng các phân thức đã viết như sau:

  \(\dfrac{2}{\left(x+3\right)}+\dfrac{3}{x+1}=\dfrac{5}{\left(2x+4\right)}\)

  Em hãy cho biết bạn học sinh này đã mắc sai lầm ở chỗ nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Thực hiện phép cộng các phân thức sau:

  \(\dfrac{5x-1}{3x^2y}+\dfrac{x+1}{3x^2y}\\ \dfrac{7}{12xy^2}+\dfrac{11}{18x^3y}\\ \dfrac{x}{x+2}+\dfrac{7x-16}{\left(x+2\right)\left(4x-7\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Thực hiện phép tính

  a) \(\dfrac{2x+y}{2x^2-xy}+\dfrac{8y}{y^2-4x^2}+\dfrac{2x-y}{2x^2+xy}\)

  b) \(\dfrac{1}{x^2+3x+2}+\dfrac{2x}{x^2+4x+3}+\dfrac{1}{x^2+5x+6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1, Thực hiện phép tính:

  a, \(\dfrac{1-3x}{2}+\dfrac{x+3}{2}\)

  b, \(\dfrac{2\left(x+y\right)\left(x-y\right)}{x}-\dfrac{-2y^2}{x}\)

  c, \(\dfrac{3x+1}{x+y}-\dfrac{2x-3}{x+y}\)

  d, \(\dfrac{xy}{2x-y}-\dfrac{x^2-1}{y-2x}\)

  e, \(\dfrac{4x-1}{3x^2y}-\dfrac{7x-1}{3x^2y}\)

  2, Thực hiện phép tính:

  a, \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{6x}{y}\)

  b, \(\dfrac{2x^2}{y}.3xy^2\)

  c, \(\dfrac{15x}{7y^3}.\dfrac{2y^2}{x^2}\)

  d, \(\dfrac{2x^2}{x-y}.\dfrac{y}{5x^3}\)

  e, \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}\)

  f, \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  chiều nay mình kiểm tra rồi, giúp mình với:

  Thực hiện phép tính

  a) \(\dfrac{4}{x^2+3x-4}+\dfrac{-2}{x^2-2x+1}\)

  b) \(\dfrac{-2x}{x^2-6x+9}+\dfrac{x-2}{x-3}+\dfrac{3x-3}{x^2-6x+9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Tính

  a) \(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{2}{1+x^2}+\dfrac{4}{1+x^4}+\dfrac{8}{1+x^8}+\dfrac{16}{1+x^{16}}\)

  b) \(2y+\dfrac{6xy+2y}{3x+2y}+\dfrac{2y-9x^2}{3x+2y}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  16+x/x^2- 2x+ 18/ 2x-x^2

  2y/2x^2+4x/xy_2x^2

  4-x^2/ x-3+ 2x-2x^2/3-x+ 5-4x/x-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời