Bài tập 12 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 12 tr 103 sách GK Toán 8 Tập 2

A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 34. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

AB

6

13

14

 

BC

15

16

 

34

CD

42

 

70

62

DA

 

45

75

75

 Kết quả bài 12 minh họa công thức quan trọng sau:

DA = 

Hướng dẫn giải chi tiết

Trước hết ta chứng minh hệ thức sau: DA2 = AB2 + BC2 + CD2

Ta có :  ∆ABC vuông tại C => BD2  = DC2 + BC2

 ∆ABD vuông tại B => AD2 = BD2 + AB2

AD2 = DC2 +BD2 + AB2

Áp dụng hệ thức này ta sẽ tính được độ dài  một cạnh khi biết  ba độ dài kia

do đó ta có:

AB

6

13

14

25

BC

15

16

23

34

CD

42

40

70

62

DA

45

45

75

75

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy Tiên
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

  Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117 a), b), c)

  a) Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình

  b) Hãy tìm diện tích toàn phần của mỗi hình 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

  Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời