ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 105 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 17 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.37)

a) Kể tên các đường thẳng song song với mp (EFGH)

b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào?

c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào?

Hình 37 bài 17 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Những đường thẳng song song với mp (EFGH) là : AB; BC; CD; DA

Câu b:

Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng : (CDHG); (EFGH)

Câu c:

Đường thẳng AD song song với những đường thẳng : BC; FG; EH

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 105 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1