ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 105 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 18 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố: Các kích thước của một hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm,  2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q đến P (h.38)

a)Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?

b) Độ dài ngắn nhất đó bằng bao nhiêu xentimet ?

Hình 38 bài 18 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì con kiến bò theo mặt của hình hộp từ Q đến P tức phải bò trên “ một mặt phẳng” ta vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật và trải phẳng như sau:

Ta có:

QP’ =  =  √41 

QP =  = √45

So  sánh: \(\sqrt{41} < \sqrt{45}\)

Vậy độ dài ngắn nhất là \(\sqrt{41 6,4}\) (cm)

Đường đi ngắn nhất:

Kiến bò từ Q đến M; từ M đến P

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 105 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1