YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 25 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2

Cho các hình lăng trụ đứng với kích thước như các hình dưới.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a) Hãy tính điện tích xung quanh của mỗi hình.

b) Hãy tính diện tích toàn phần của mỗi hình.

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

*Hình a:

Diện tích xung quanh là:(9 + 4) . 2 .9 = 284 (đơn vị diện tích)

Diện tích mặt đáy là: 9 . 4 = 36 (đơn vị diện tích)

Diện tích toàn phần: 234 + 36 . 2 = 306 (đơn vị diện tich)

*Hình b.

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có: 52 + 122 = 25 + 144 = 169

Suy ra cạnh huyền của tam giác vuông bằng 13.

Diện tích xung quanh là: (5 + 12 + 13) . 20 = 600(đvdt)

Diện tích mặt đáy là: \(\frac{1}{2}\) .5.12 = 30 (đvdt)

Diện tích toàn phần là: 600 + 30 . 2 = 660(đvdt)

*Hình c:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Diện tích xung quanh là: (18 + 10 + 13 + 20).20 = 1120(đvdt)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 138 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON