ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 11 tr 104 sách GK Toán 8 Tập 2

a) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 480cm3

b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486cm2. Thể tích của nó bằng bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi a, b, c là ba kích thước của hình hộp chứ nhật.

Vì a, b, c tỉ lệ với 3; 4; 5 nên

 =  =  = t ( t > 0)

⇒ a = 3t; b = 4t; c = 5t (1)

Mà thể tích hình hộp là 480cmnên a.b.c = 480 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 3t.4t.5t = 480 

⇔ 60t = 480

⇔ t = 8

⇔ t = 2

Do đó: a = 6(cm); b = 8(cm); c = 10 (cm)

Vậy các kích thước của hình hộp là 6cm; 8cm; 10cm.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1