YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 104 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 13 tr 104 sách GK Toán 8 Tập 2

a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h35)

b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Chiều dài

22

18

15

20

Chiều rộng

14

 

 

 

Chiều cao

5

6

8

18

Diện tích một đáy

 

90

 

260

Thể tích

 

 

1320

2080

Hình 35 bài 13 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

VABCD.MNPQ = MN. NP. NB

Câu b:

Điền vào chỗ trống:

1)            2)            3)            4)

Chiều dài

22

18

15

20

Chiều rộng

14

5

11

13

Chiều cao

5

6

8

18

Diện tích một đáy

308

90

165

260

Thể tích

1540

540

1320

2080

1) Diện tích 1 đáy: 22 x 14 = 308  

    Thể tích: 22x 14 x 5 = 1540

2) Chiều rộng: 90 : 18 = 5

    Thể tích: 18 x 5 x 6 = 90 x 6 = 540

3) Chiều rộng: 1320 : (15 x 8) = 11

    Diện tích 1 đáy: 15 x 11 = 165

4) Chiều rộng: 260 : 20 = 13

    Chiều cao: 2080 : 260 = 18

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 104 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1