YOMEDIA
ZUNIA12

Hoạt động khám phá 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng.

b) Gọi Cđáy là chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ, tính Cđáy . h.

c) So sánh kết quả của câu a và câu b.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Hoạt động khám phá 1

Phương pháp giải

Diện tích xung quanh của hình lãng trụ đứng bằng chu vi đây nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = {C_{day}}.h\)

Cđáy là là chu vi đáy, h là chiều cao).

Lời giải chi tiết

a) Hình lăng trụ đứng có ba mặt bên đều là hình chữ nhật:

- Mặt bên thứ nhất có dạng hình chữ nhật có chiều dài 3,5 cm và chiều rộng 2 cm nên có diện tích là:

3,5 . 2 = 7 (cm2).

- Mặt bên thứ hai có dạng hình chữ nhật có chiều dài 4 cm và chiều rộng 3,5 cm nên có diện tích là:

4 . 3,5 = 14 (cm2).

- Mặt bên thứ ba có dạng hình chữ nhật có chiều dài 3,5 cm và chiều rộng 3 cm nên có diện tích là:

3,5 . 3 = 10,5 (cm2).

Tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng là:

7 + 14 + 10,5 = 31,5 (cm2).

Vậy tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng là 31,5 cm2.

b) Chu vi đáy của hình lăng trụ đứng là:

Cđáy = 2 + 3 + 4 = 9 (cm).

Vậy Cđáy . h = 9 . 3,5 = 31,5 (cm2).

c) Kết quả thu được ở câu a và câu b đều bằng nhau.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hoạt động khám phá 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 61 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON