YOMEDIA
NONE

Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong Hình 2.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải

Diện tích xung quanh của hình lãng trụ đứng bằng chu vi đây nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = {C_{day}}.h\)

Cđáy là là chu vi đáy, h là chiều cao).

Lời giải chi tiết

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong Hình 2 có chiều cao là 6 cm.

Chu vi đáy của lăng trụ đứng là:

4 + 4 + 5 + 7 = 20 (cm).

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng là:

20 . 6 = 120 (cm2).

Vậy diện tích xung quanh của lăng trụ đứng trong Hình 2 là 120 cm2.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Hoạt động khám phá 1 trang 59 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 60 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 61 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 63 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 7 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON