YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 4 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một chi tiết máy bằng thép hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 16 cm và 18 cm, chiều cao 10 cm. Người ta khoét một lỗ hình hộp chữ nhật (Hình 9) có kích thước hai cạnh đáy là 2 cm và 6 cm. Tính thể tích còn lại của khối thép.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 4

Phương pháp giải

Tính diện tích đáy hình thoi của khối lăng trụ

Tính thể tích của hình lăng trụ có đáy là hình thoi

Lời giải chi tiết

Diện tích đáy hình thoi của khối lăng trụ là: Sđ = \(\dfrac{1}{2}\). 16 . 18 = 144 (cm2).

Thể tích của hình lăng trụ có đáy là hình thoi là: V = 144 . 10 = 1 440 (cm3).

Lỗ hình hộp chữ nhật có kích thước hai cạnh đáy là 2 cm và 6 cm và chiều cao chính bằng chiều cao của hình lăng trụ có đáy là hình thoi và là 10 cm. Do đó, thể tích cái lỗ hình hộp chữ nhật là:

Vl = 2 . 6 . 10 = 120 (cm3).

Thể tích còn lại của khối thép là: Vcl = V – Vl = 1 440 – 120 = 1 320 (cm3

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 4 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON