YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 11. Tính tổng diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) và thể tích của chiếc lều

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Giải bài 2 trang 62

Phương pháp giải

Diện tích tấm bạt  = Sxq + Sđáy (trong đó, Sxq = Cđáy . h)

Thể tích lều là: V = Sđáy . h

Chú ý: Diện tích tam giác =\(\dfrac{1}{2}\). Chiều cao. Đáy tương ứng

Lời giải chi tiết

Diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) là:

S = Sxq + Sđáy = (4+2,5+2,5).6 + \(\dfrac{1}{2}\).4.1,5 = 57 (m2)

Thể tích của chiếc lều là:

V = Sđáy . h =\(\dfrac{1}{2}\) .4.1,5 . 6 = 12 (m3)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON