YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 2 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Mô hình một ngôi nhà có kích thước như Hình 7. Tính thể tích của mô hình ngôi nhà.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 2

Phương pháp giải

Cách 1:

Thể tích ngôi nhà = thể tích hình lăng trụ đứng tam giác + thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác.

Cách 2:

Ta tìm chiều cao của mô hình ngôi nhà, tính diện tích đáy hình ngữ giác rồi suy ra thể tích qua công thức V=S.h

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ngôi nhà được ghép bởi 1 hình lăng trụ đứng tam giác và 1 hình lăng trụ đứng tứ giác

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là: \(V_1=\dfrac{1}{2}\) . 18 . 45.17= 6 885\) (cm3

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác là: \(V_2=45.20 .17=15300\) (cm3

Thể tích ngôi nhà là: \(V = V_1+V_2=6885+15300=22185\) (cm3

Cách 2:

Mô hình ngôi nhà là hình lăng trụ đứng (có đáy là hình ngũ giác được ghép bởi 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác, chiều cao là h = 17 cm).

Diện tích mặt đáy là: S = 45 . 20 + \(\dfrac{1}{2}\) . 18 . 45 = 1 305 (cm2).

Thể tích của mô hình ngôi nhà là: V = S . h = 1 305 . 17 = 22 185 (cm3)  

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 2 trang 63 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF