YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 76 trang 37 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 76 tr 37 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76 324 753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 76

Làm tròn số 76 324 753:

  • đến hàng chục là 76 324 750 (số bỏ đi là 3<5);
  • đến hàng trăm là 76 324 800 (số bỏ đi là 5=5);
  • đến hàng nghìn là 76 325 000 (số bỏ đi là 7>5);

Làm tròn số 3695:

  • đến hàng chục là 3600 (số bỏ đi là 5=5);
  • đến hàng trăm là 3600 (số bỏ đi là 9>5);
  • đến hàng nghìn là 4000 (số bỏ đi là 6>5).

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 37 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON