YOMEDIA

Bài tập 78 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 78 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Khi nói đến ti vi loại 21 in-sơ, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài 21 in-sơ (in-sơ (inch)) kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, ). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu centimét?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 78

Ta có: 

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 53cm.

Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi 21 in dài khoàng 53 cm.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 78 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang
  Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 27)

  Tivi loại 21 in - sơ có đường chéo màn hình khoảng :

  (A) 53 cm                     (B) 52 cm                            (C) 54 cm                       (D) 51 cm

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na
  Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 27)

  Kết quả phép chia 17  : 13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là :

  (A) 1,30                     (B) 1,32                            (C) 1,3                       (D) 1,31

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 105 (Sách bài tập - tập 1 - trang 27)

  Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là \(196,75m^2;89,623m^2;127,02m^2;102,9m^2\)

  a) Tính tổng diện tích bốn mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  b) Mảnh đất A rộng hơn mảnh đất B bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  c) Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  d) So sánh tổng diện tích hai mảnh đất A, B và tổng diện tích hai mảnh đất C, D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 104 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhẩm các số nguyên và số thập phân. Ví dụ :

  a) \(798+248=\left(800-2\right)+248\)

                         \(=\left(800+248\right)-2\)

                         \(=1048-2\)

                         \(=1046\)

  b) \(7,31-0,96=7,31-\left(1-0,04\right)\)

                             \(=\left(7,31-1\right)+0,04\)

                             \(=6,31+0,04\)

                             \(=6,35\)

  Theo các trên, em hãy tính nhẩm :

  a) \(257+319\)

  b) \(6,78-2,99\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 102 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Điền vào bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA