YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 79 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 79 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m và chiều rộng 5,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 79

 
 

Chu vi mảnh vườn: C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 

Vậy 

Diện tích mảnh vườn: 

.

Làm tròn đến hàng đơn vị .

Vậy 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na
  Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 27)

  Kết quả phép chia 17  : 13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là :

  (A) 1,30                     (B) 1,32                            (C) 1,3                       (D) 1,31

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Rừng
  Bài 105 (Sách bài tập - tập 1 - trang 27)

  Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là \(196,75m^2;89,623m^2;127,02m^2;102,9m^2\)

  a) Tính tổng diện tích bốn mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  b) Mảnh đất A rộng hơn mảnh đất B bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  c) Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  d) So sánh tổng diện tích hai mảnh đất A, B và tổng diện tích hai mảnh đất C, D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 104 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhẩm các số nguyên và số thập phân. Ví dụ :

  a) \(798+248=\left(800-2\right)+248\)

                         \(=\left(800+248\right)-2\)

                         \(=1048-2\)

                         \(=1046\)

  b) \(7,31-0,96=7,31-\left(1-0,04\right)\)

                             \(=\left(7,31-1\right)+0,04\)

                             \(=6,31+0,04\)

                             \(=6,35\)

  Theo các trên, em hãy tính nhẩm :

  a) \(257+319\)

  b) \(6,78-2,99\)

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 102 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Điền vào bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 101 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Ước lượng kết quả phép tính sau :

  a) \(21608.293\)

  b) \(11.032.24,3\)

  c) \(762,40:6\)

  d) \(57,80:49\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1