YOMEDIA

Bài tập 79 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 79 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m và chiều rộng 5,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 79

Chu vi mảnh vườn: C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 

Vậy 

Diện tích mảnh vườn: 

.

Làm tròn đến hàng đơn vị .

Vậy 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phong Vu
  Bài 101 (Sách bài tập - tập 1 - trang 26)

  Ước lượng kết quả phép tính sau :

  a) \(21608.293\)

  b) \(11.032.24,3\)

  c) \(762,40:6\)

  d) \(57,80:49\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú
  Bài 100 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai :

  a) \(5,3013+1,49+2,364+0,154\)

  b) \(\left(2,635+8,3\right)-\left(6,002+0,16\right)\)

  c) \(96,3.3,007\)

  d) \(4,508:0,19\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 99 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) :

  a) \(1\dfrac{2}{3}\)                 b) \(5\dfrac{1}{7}\)                     c) \(4\dfrac{3}{11}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy
  Bài 98 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Biết 1 mét gần bằng 3,28 "phút", kí hiệu "ft". Hỏi 1ft gần bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận
  Bài 97 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Biết 1 inh - sơ (inch), kí hiệu "in" bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh - sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA