YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 74 trang 36 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 74 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10.

Hệ số 2: 7; 6; 5; 9

Hệ số 3: 8.

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 74

 
 

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường Là:

.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 36 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • minh dương

  Chứng tỏ rằng:

  a) 0,(37) + 0,(62) = 1

  b) 0,(33).3=1

  ( ko chép giải trong sbt nhé!!!)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bi do

  1, Pao (pound) kí hiệu " lb " còn gọi là cân Anh, là đơn vị đo khối lượng của Anh, 1 lb ~ 0,45kg. Hỏi 1kg gần bằng bao nhiêu pao ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ?

  2, Tình giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

  Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính

  Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả

  a, 14,61 - 7,15 + 3,2

  b, 7,56 . 5,173

  c, 73,95 : 14,2

  d, \(\dfrac{21,73.0,815}{7,3}\)

  3, Viết các phân số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn dưới dạng phân số tối giản

  a, 0,333...

  b, 0,454545...

  c, 0,162162...

  d, 5,272727...

  4, Tìm một phân số dương tối giản nhỏ hơn 1 biết rằng khi chia tử cho mẫu ta đc một số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn chu kỳ có 3 chữ số và phân số này bằng lập phương của một phân số khác.

  5, Cho dãy tỉ số bằng nhau

  \(\dfrac{2a+b+c+d}{a}\) = \(\dfrac{a+2b+c+d}{b}\)= \(\dfrac{a+b+2c+d}{c}\)= \(\dfrac{a+b+c+2d}{d}\)

  Tính giá trị của biểu thức M, biết M = \(\dfrac{a+b}{c+d}\)+ \(\dfrac{b+c}{d+a}\)+ \(\dfrac{c+d}{a+b}\)+\(\dfrac{d+a}{b+c}\)

  Giup mik vs...khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Bài 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76 324 753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên.

  Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn


  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  một số thập phân sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 185000.

  a)Số đó lớn nhất là : .............

  b)Số đó nhỏ nhất là : .............

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị)của các biểu thức sau bằng hai cách:
  cách 1:Làm tròn số trước rồi mới thực hiện phép tính.
  Cách 2:Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.
  So sánh các kết quả tìm được qua hai cách làm.
  a)14,61-7,15+3,2 b)7,56.5,173
  c)73,95:14,2 d)\(\dfrac{21,73.0,815}{7,3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1