RANDOM
VIDEO

Bài tập 80 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 80 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Pao (pound) kí hiệu "lb"  còn gọi là cân Anh, là đơn vị đo khối lượng của Anh, 1 "lb"  Hỏi 1 kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 80

 
 

1kg=1:0,45=2,(2) lb

Vì 0,45kg có 2 chữ số thập phân nên ở kết quả ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai \(2,\left( 2 \right) \approx 2,22\)

Vậy 1kg  2,22 lb.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 38 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Quang Thanh Tú
  Bài 100 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai :

  a) \(5,3013+1,49+2,364+0,154\)

  b) \(\left(2,635+8,3\right)-\left(6,002+0,16\right)\)

  c) \(96,3.3,007\)

  d) \(4,508:0,19\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Chí Thiện
  Bài 99 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) :

  a) \(1\dfrac{2}{3}\)                 b) \(5\dfrac{1}{7}\)                     c) \(4\dfrac{3}{11}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy
  Bài 98 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Biết 1 mét gần bằng 3,28 "phút", kí hiệu "ft". Hỏi 1ft gần bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận
  Bài 97 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Biết 1 inh - sơ (inch), kí hiệu "in" bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh - sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy
  Bài 96 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được kaf 12,4m (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1