YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 14 tr 20 sách GK Toán lớp 7

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Bảng "tần số" ở bài tập 9 (viết theo cột)

Vậy số trung bình cộng \(\overline X \) là: \(\overline X = \frac{{254}}{{35}} \approx 7,26\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1