YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 15 tr 20 sách GK Toán lớp 7

Để nghiên cứu  "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng 23 (làm tròn đến hàng chục):

Tuổi thọ (x) 1150 1160 1170 1180 1190  
Số bóng đèn tương ứng (n) 5 8 12 18 7 N = 50

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu?

b) Tính số trung bình cộng

c) Tìm mốt của dấu hiệu

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu cần tìm là "Tuổi thọ" của một loại bóng đèn

- Có N = 50 giá trị

b) Số trung bình cộng \(\overline X \) là:

\(\overline X = \frac{{1150.5 + 1160.8 + 1170.12 + 1180.18 + 1190.7}}{{50}} \approx 1172,8\) (giờ)

c) Tìm mốt của dấu hiệu: Ta biết mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng. Mà tần số lớn nhất trong bảng là 18

Vậy mốt của dấu hiệu bằng 1180 hay \({M_o} = 1180\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1