YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 21 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 18 tr 21 sách GK Toán lớp 7

Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.

(Hướng dẫn:

- Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cộng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cộng của khoảng 110 - 120 là 115

- Nhân các số trung bình vừa tìm được với các tần số tương ứng

- Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Bảng này có khác so với những bảng "Tần số" đã biết trong bài học và các bài tập đã làm

Trong bảng này ở chiều cao 105 cm có 1 học sinh, 155 cm có một học sinh. Còn chiều cao trong khoảng từ 110 - 120 cm có 7 học sinh,...như vậy chiều cao của học sinh được ghép thành từng lớp

Vì vậy, người ta còn gọi bảng trên là "bảng phân phối ghép lớp"

b) Tính giá trị trung bình: Để tìm giá trị trung bình trong trường hợp này ta phải tính thêm GIÁ TRỊ TRUNG TÂM của từng lớp ghép, rồi tính như quy tắc đã học.

Ta làm như sau:

Vậy \(\overline X = \frac{{13268}}{{100}} \approx 132,68\)

(Chiều cao trung bình của 100 học sinh là 132,68 cm)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 21 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1