YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 17 tr 20 sách GK Toán lớp 7

Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50

a) Tính số trung bình cộng

b) Tìm mốt của dấu hiệu

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 

\(\begin{array}{l} \overline X = \frac{{3.1 + 4.3 + 5.4 + 6.7 + 7.8 + 8.9 + 9.8 + 10.5 + 11.3 + 12.2}}{{30}}\\ = \frac{{3 + 12 + 20 + 42 + 56 + 72 + 50 + 33 + 24}}{{50}} = \frac{{384}}{{50}} \approx 7,68\,\,(phut) \end{array}\)

b) Ta có tần số lớn nhất trong bảng là 9. Vậy \(\\{M_o} = 8\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1