ON
YOMEDIA

Giang Đào Thị Trà's Profile

Giang Đào Thị Trà

Giang Đào Thị Trà

01/01/1970

Số câu hỏi 11
Số câu trả lời 16
Điểm 62
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Giang Đào Thị Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Giang Đào Thị Trà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1