RANDOM
VIDEO

Bài tập 130 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 130 tr 55 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) ?

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì số đó bằng \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\) .

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng \(\frac{2}{3}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 130 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1