ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 133 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 133 tr 55 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Để làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng \({2 \over 3}\) và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki lô gam cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki lô gam cùi dừa, bao nhiêu ki lô gam đường?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì lượng thịt là 0,8 kg và bằng \({2 \over 3}\) lượng cùi dừa nên lượng cùi dừa bằng:

\(0,8:{2 \over 3} = {{0,8.3} \over 2} = 1,2\left( {kg} \right)\) (kg)

Lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa, tức là bằng

\({5 \over {100}}.1,2 = 0,06\left( {kg} \right)\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 133 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1