YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 00, 600, 900, 1500, 1800?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Kim giờ và kim phút tạo thành góc 0o lúc 12 giờ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

  •   Kim giờ và kim phút tạo thành góc 60o lúc 2 giờ hoặc 10 giờ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

  •   Kim giờ và kim phút tạo thành góc 90o vào lúc 3 giờ hoặc 9 giờ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

  • Kim giờ và kim phút tạo thành góc 150o lúc 5 giờ hoặc 7 giờ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

  • Kim giờ và kim phút tạo thành góc 180o lúc 6 giờ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF