YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3.3 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 3.3 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

a) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và \(\widehat {xOy} = {90^0}\). Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

b) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và \(\widehat {xOy} = {30^0}\). Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các góc đó đều có số đo bằng 900

b) \(\widehat {x'Oy'} = {30^0},\widehat {x'Oy} = {150^0},\widehat {xOy'} = {150^0}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON