YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 84 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11 trang 84 SBT Toán 6 Tập 2

Xem hình dưới đây:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần.

Tên góc Số đo ước lượng Số đo bằng thước
\(\widehat {xAy}\)    
\(\widehat {mCn}\)    
...    
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng

a, b)

Tên góc Số đo ước lượng Số đo bằng thước
\(\widehat {xAy}\) 200  230 
\(\widehat {zBt}\) 600  530 
\(\widehat {sDr}\) 1200  1280 
\(\widehat {mCn}\) 1000  1060 
\(\widehat {BAC}\) 300  300 
\(\widehat {BDC}\) 450  450 
\(\widehat {ACD}\) 1000  1050 
\(\widehat {BCD}\) 450  450 
\(\widehat {BCA}\) 600  600 
\(\widehat {ABC}\) 900  900 
\(\widehat {CBD}\) 900  900 

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần:

\(\begin{array}{l}
\widehat {xAy} < \widehat {BAC} < \widehat {zBt} < \widehat {BDC}\\
 = \widehat {BCD} < \widehat {BCA} < \widehat {ABC}\\
 = \widehat {CBD} < \widehat {ACD} < \widehat {mCn} < \widehat {sDr}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 84 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ tia Ox sao cho xOy=30C , xoz 90C

  Tính tia yOz

  Gọi Om là tia phân giác của xOy. Tính mOz

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  vẽ tia oa trên cùng 1 nửa mặt phảng có bờ chứa tia oa vẽ các tia ob oc sao cho aob =45 độ aoc=110 độ trong 3 tia oa ob oc tia nào nằm giữa 2 tia còn lại GIÚP TỚ VỚIhihihihihihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  a) Cho hai đường thẳng \(xx';yy'\) cắt nhau tạo điểm O và \(\widehat{xOy}=90^0\). Hãy đo và cho biết số đo của các góc \(yOx';x'Oy';y'Ox\)

  b) Hai đường thẳng  \(xx';yy'\) cắt nhau tạo điểm O và \(\widehat{xOy}=30^0\). Hãy đo và cho biết số đo của các góc \(yOx';x'Oy';y'Ox\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Cho hình bs.4

  a) Hãy đọc tên các góc đỉnh O có trong hình

  b) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Ot có trong hình đó

  c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Om có trong hình đó

  d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó

  e) Cho biết số đo của các góc tù đỉnh O có trong hình đó

  f) Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh O có trong hình đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hãy cho biết mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

  a) Góc có số đo \(135^0\) là góc nhọn

  b) Góc có số đo \(75^0\) là góc tù

  c) Góc có số đo \(90^0\) là góc bẹt

  d) Góc có số đo \(180^0\) là góc vuông

  e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn

  f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù

  g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù

  h) Góc nhỏ hơn 1 v là góc nhọn

  i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF