YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3.1 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 3.1 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 1350 là góc nhọn;

b) Góc có số đo 750 là góc tù;

c) Góc có số đo 900 là góc bẹt;

d) Góc có số đo 1800 là góc vuông;

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn;

f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù;

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù;

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn;

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chỉ có hai câu h) và i) đúng.

a) sai vì góc 1350 > 900 là góc tù.

b) Sai vì góc 750 < 900 là góc nhọn,

c) Sai vì góc có số đo 900 là góc vuông.

d) Sai vì góc có số đo 1800 là góc bẹt.

e) Sai vì góc không phải góc tù có thể là một trong các góc: góc nhọn, góc vuông, góc bẹt.

f) Sai vì một góc không phải góc vuông có thể là một trong các góc: góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

g) Sai vì mọi góc khác góc bẹt đều bé hơn góc bẹt, không nhất thiết là góc tù.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF