YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Đổi thành độ, phút:

15,250 = 15\({\frac{1}{4}^0}\) = 15015’ = 915’

30,50= …..=…..=…..

60,750= …..=…..=…..

90,20= …..=…..=…..

45,150= …..=…..=…..

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

30,50 = 30\({\frac{1}{2}^0}\) = 30030’ = 1830’

60,750 = 60\({\frac{3}{4}^0}\) = 60045’ = 3645’

90,20 = 90\({\frac{1}{5}^0}\) = 90012’ = 5412’

45,150 = 45\({\frac{3}{20}^0}\) = 4509’ = 2709’

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON