YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính \(7^9 - 7^6\) dưới dạng lũy thừa là:

  • A. \(7^5\)
  • B. \(7^4\)
  • C. \(7^3\)
  • D. \(7^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(7^9 - 7^6 = 7^{9 - 6} = 7^3\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON