AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0),ta giữ nguyên cơ số và ... các số mũ.

  • A. Cộng 
  • B. Trừ
  • C. Nhân
  • D. Chia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0),ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>