YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0),ta giữ nguyên cơ số và ... các số mũ.

  • A. Cộng 
  • B. Trừ
  • C. Nhân
  • D. Chia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0),ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON