YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các số tự nhiên \(x\) thỏa mãn : \(x\) \(\vdots\) \(12\) và \(20 \leq x \leq 40\) là :

  • A. 12, 24
  • B. 24, 36
  • C. 12, 48
  • D. 36, 48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các số tự nhiên \(x\) thỏa mãn : \(x\) \(\vdots\) \(12\) và \(20 \leq x \leq 40\) là : 24, 36.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF