ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.15 trang 24 SBT Hình học 11

Giải bài 1.15 tr 24 SBT Hình học 11

Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB

a) Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm O góc 120o

b) Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60o

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Phép quay tâm O góc 120o biến F, A, B lần lượt thành B, C, D; biến trung điểm I của AB thành trung điểm J của CD. Nên nó biến tam giác AIF thành tam giác CJB.

b) Phép quay tâm E góc 60o biến A, O, F lần lượt thành C, D, O.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.15 trang 24 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1