YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.18 trang 25 SBT Hình học 11

Giải bài 1.18 tr 25 SBT Hình học 11

Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng

a) Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng DOP là tam giác vuông cân đỉnh D

b) Chứng minh AO vuông góc với PQ và AO = PQ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) Phép quay tâm C góc 90biến MB thành AI. Do đó MB bằng và vuông góc với AI. DP song song và bằng nửa BM. DO song song và bằng nửa AI. Từ đó suy ra DP bằng và vuông góc với DO.

Vậy tam giác DPO vuông tại D.

b) Từ câu a) suy ra phép quay tâm D, góc 90o biến O thành P, biến A thành Q. Do đó OA bằng và vuông góc với PQ.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.18 trang 25 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF