YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 19 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 19 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)

a, Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc \(90^{\circ}\).

b, Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc \(90^{\circ}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Gọi C'= Đo (C) khi đó \(\Delta ACC'\) cân tại A và \(\widehat{ACD}=\widehat{AC'D}=45^0\)

Suy ra \(\widehat{CAC'}=90^0 \ hay \ (OC; \ OC')=90^0\)

Khi đó \(\left\{\begin{matrix} (AC,AC')=90^0\\ AC=AC' \end{matrix}\right. \ hay \ C'=Q_{(A.90^0)}(C)\)

Câu b:

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} (AB;AD)=90^0\\ AB=AD \end{matrix}\right.\)

nên \(D=Q_{(A,90^0)} .(B)\)

Vậy ảnh của đường thẳng BC qua phép quay \(Q_{(A,90^0)}\) đường thẳng đi qua C' và D hay chính là đường thẳng CD.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 19 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON