YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.17 trang 25 SBT Hình học 11

Giải bài 1.17 tr 25 SBT Hình học 11

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố định.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Xem E là ảnh của A qua phép quay tâm B, góc 90o. Khi A chạy trên nửa đường tròn (O)(O), E sẽ chạy trên nửa đường tròn (O′) là ảnh của nửa đường tròn (O) qua phép quay tâm B, góc 90o.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.17 trang 25 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF