YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.16 trang 24 SBT Hình học 11

Giải bài 1.16 tr 24 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3;3), B(0;5), C(1;1) và đường thẳng d có phương trình 5x−3y+15 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A′B′C′ và phương trình của đường thẳng d′ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay 90o.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Gọi Q(O,90o) là phép quay tâm O, góc quay 90o.

Điểm A′(−3;3), B′(−5;0), C′(−1;1).

Đường thẳng d đi qua B và M(−3;0).

Ta có M′ = Q(O,90o)(M) = (0;−3) nên d′ là đường thẳng B′M′ có phương trình 3x+5y+15 = 0.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 24 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF