YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 23 sách GK Toán ĐS lớp 10

a) Cho giá trị gần đúng của \(\pi\) là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a;

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Số với 10 chữ số đáng tin, viết ở dạng chuẩn là: 3,141592654

Sai số mắc phải là: 

\(3,141592653590 - 3,141592654 = 0,000000000410 < \frac{5}{10000000000}\)

Hay \(\Delta _a<5.10^{-10},\) hay 1 cận trên của sai số tuyệt đối của số gắn đúng đã cho là \(h=5.10^{-10}\).

Câu b:

Tương tự như trên thì:

Nếu \(\pi\) lấy gần đúng là 3,14 thì h = 0,0002.

Nếu \(\pi\) lấy gần đúng là 3,1416 thì h = 0,00001.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON