ADMICRO
VIDEO

Bài tập 46 trang 29 SGK Toán 10 NC

Bài tập 46 trang 29 SGK Toán 10 NC

Sử dụng máy tính bỏ túi:

a) Hãy viết giá trị gần đúng của \(\sqrt[3]{2}\) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

b) Viết giá trị gần đúng của \(\sqrt[3]{{100}}\) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bấm máy tính \(\sqrt[3]{2}\), trên màn hình hiện số 1,25992105. Vậy \(\sqrt[3]{2} \approx 1,26\) (chính xác đến hàng phần trăm) và \(\sqrt[3]{2} \approx 1,260\)(chính xác đến hàng phần nghìn).

b) Bấm máy tính \(\sqrt[3]{{100}}\) trên màn hình hiện số 4,641588834. Vậy \(\sqrt[3]{{100}} \approx 4,64\) (chính xác đến hàng phần trăm) và \(\sqrt[3]{{100}} \approx 4,642\) (chính xác đến hàng phần nghìn).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 29 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON