YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 23 sách GK Toán ĐS lớp 10

Biết \(\sqrt[3]{5}= 1,709975947 ...\) Viết gần đúng \(\sqrt[3]{5} \)theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Làm tròn với hai chữ số thập phân thì \(\sqrt[3]{5} \) ≈ 1,71.
    Sai số mắc phải là: |1,709975947 - 1,71| = 0,000024053.
  • Làm tròn với ba số thập phân thì: \(\sqrt[3]{5} \) ≈ 1,710.
    Sai số mắc phải là: |1,709975947 - 1,710| = 0,00024053.
  • Làm tròn với bốn chữ số thập phân thì: \(\sqrt[3]{5} \) ≈ 1,710.
    Sai số mắc phải là: |1,709975947 - 1,710| = 0,00024053.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON