ADMICRO
VIDEO

Bài tập 47 trang 29 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 29 SGK Toán 10 NC

Biết rằng tốc độ của ánh sáng trong chân không là 300000km/s. Hỏi mỗi năm (365 ngày) ánh sáng đi được trong chân không là bao nhiêu? (Hãy viết dưới dạng kí hiệu khoa học).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút;

1 ngày = 24 giờ; 1 năm = 365 ngày.

Nên thời gian của một năm tính bằng đơn vị giây sẽ là:

365.24.60.60 = 31536000 (giây).

Ánh sáng đi được trong chân không trong thời gian 1 năm sẽ là:

31536000.300000km = 94,608.1011 km = 9,4608.1012 km.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 29 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON