ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1.37 trang 18 SBT Toán 10

Giải bài 1.37 tr 18 SBT Toán 10

Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508...\) . Viết gần đúng \(\sqrt 3\) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nếu \(\sqrt 3\) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508... < 1,74\) nên ta có :

\(\left| {\sqrt 3  - 1,73} \right| < \left| {1,73 - 1,74} \right| = 0,01\)

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá 0,01.

Nếu lấy \(\sqrt 3\) bằng 1,732 thì vì 1,732 < \(\sqrt 3\) = 1,7320508...< 1,733 nên ta có

|\(\sqrt 3\)−1,732| < |1,733−1,732| = 0,001

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá 0,001.

Nếu lấy \(\sqrt 3\) bằng 1,7320 thì vì 1,7320 < \(\sqrt 3\) = 1,7320508...1,7320 < 1,7321 nên ta có

|\(\sqrt 3\)−1,7320|<|1,7321−1,7320| = 0,0001

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá 0,0001.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.37 trang 18 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)